Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Directe schadeafhandeling

Het Verbond van Verzekeraars start met Directe Schadeafhandeling. Dit zou op termijn een opstap kunnen vormen naar invoering van de directe verzekering. Voorlopig is de Directe Schadeafhandeling een nieuwe manier om schade te regelen. Als de verwachtingen van het Verbond van Verzekeraars uitkomen, zal de schadeafhandeling in een aantal situaties sneller en eenvoudiger zijn.

Op 1 juli 2021 start het Verbond van Verzekeraars (Verbond) met het afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s via de eigen verzekeraar van de benadeelde. De regeling geldt voor verzekerden waarvan de auto beschadigd is door schuld van de bestuurder van een andere auto. Het doel van de regeling is deze schade sneller en eenvoudiger af te handelen. Volgens het Verbond is het voor de verzekerde prettiger zijn schade af te handelen met zijn eigen verzekeraar.

De voordelen

De voordelen van Directe Schadeafhandeling volgens het Verbond op een rij:

 • Schade wordt eenvoudiger en efficiënter afgehandeld voor de consument
 • De consument meldt de schade bij de eigen verzekeraar bijvoorbeeld via een app 
 • Het indienen van een claim kost de consument én de verzekeraar straks minder tijd, omdat niet meer uitgezocht hoeft te worden wie de aansprakelijke verzekeraar is
 • De consument hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij
 • Verzekeraars komen dichter bij hun eigen klant te staan. Dit zorgt voor een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces
 • Verzekeraars kunnen de klant laten profiteren van dienstverlening voor eigen All Risk verzekerden. Klanten kunnen hun auto via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van kwaliteit  
 • Consumenten hebben een relatie met de eigen verzekeraar, als ze niet tevreden zijn met de dienstverlening kunnen ze daaraan gevolg geven door het opzeggen van de verzekering

De praktijk

Tot nu toe meldt elke verzekerde zich na een aanrijding bij zijn verzekeraar. Verzekeraars regelen de schade van hun eigen verzekerde en nemen zo mogelijk verhaal op de (verzekeraar van de) geheel of gedeeltelijke schuldige partij. Een benadeelde die geen dekking voor schade aan zijn eigen auto heeft moet zelf maatregelen nemen om de schade te verhalen.

Verzekeraars verhalen betaalde cascoschade meestal op basis van vooraf gemaakte afspraken in de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafwikkeling (OVS). De OVS geeft voor de omschreven situaties een vaste sleutel voor de schuldverdeling.

In de nieuwe situatie meldt elke partij die bij de aanrijding betrokken is zich bij zijn eigen verzekeraar. Ook als geen cascodekking aanwezig is. De verzekeraar onderzoekt of er dekking is. Als verzekerde alleen voor aansprakelijkheid verzekerd is neemt de verzekeraar de schade aan de eigen auto alleen in behandeling als de andere partij mede of volledig aansprakelijk is voor de schade. Discussies over de aansprakelijkheid vinden dan plaats met de eigen verzekeraar.

Nadat de schade aan het eigen voertuig is vastgesteld en uitgekeerd verhaalt de eigen verzekeraar op de verzekeraar van de tegenpartij. Dit verhaal blijft meestal plaatsvinden op basis van de OVS. Bij de externe links is een verwijzing opgenomen naar een schema van de gang van zaken bij de Directe Schadeafhandeling. In het schema wordt de Directe Schadeafwikkeling WAD genoemd, WA-direct.

Belangrijk is dat de Directe Schadeafwikkeling alleen werkt als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Het betreft materiële schade aan een particulier voertuig
 • Beide verzekeraars nemen deel aan de Directe Schadeafhandeling
  • Op grond van de Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling geldt dit voor alle verzekeraars aangesloten bij het Verbond
 • Partijen hebben gezamenlijk een schadeformulier ingevuld
 • Er is sprake van schuld bij de medepartij
 • Verzekerde is het eens met de vastgestelde schuld(verdeling)

Als voldaan is aan deze punten kan de schade geregeld worden door de eigen verzekeraar, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het eigen schadeherstelnetwerk van de verzekeraar. Bij totaal verlies wordt de schade op basis van expertise geregeld.

De schade wordt uitgekeerd op basis van het geldende recht, verzekeraars onderling verhalen op basis van de regels afgesproken in de OVS.

Gebruik maken van de Directe Schadeafwikkeling is niet verplicht voor de verzekerde. Een benadeelde kan zelf kiezen of hij verhaal zoekt via zijn eigen verzekeraar of via andere kanalen.

Gevolg voor de adviseur

Verzekeraars gaan ervan uit dat de Directe Schadeafwikkeling voor hen efficiënt werkt en veel voordelen oplevert. De adviseur zal een verzekerde die een verhaalschade aanmeldt, steeds goed moeten adviseren om te helpen bij de keuze. Er kunnen situaties zijn waarin het voor de verzekerde beter is toch zelf de verhaalsactie uit te laten voeren.

Onderstaande vragen kunnen helpen bij het bepalen van het beste advies:

 • Is verzekerde gebaat bij reparatie door het aangesloten schadeherstelbedrijf van de verzekerde?
  Het kan bijvoorbeeld beter zijn om de auto met schade in te ruilen voor een ander exemplaar of bij een schuldverdeling slechts een deel van de schade zo goedkoop mogelijk te laten repareren
 • Is de eigen verzekeraar in de situatie de juiste persoon om de aansprakelijkheid van de verzekerde te beoordelen of kan dit beter aan een andere partij zoals een rechtsbijstandsverzekeraar worden overgelaten?
  Dit speelt zeker als blijkt dat de ‘schuldige’ partij bij dezelfde verzekeraar verzekerd is als het slachtoffer

Informatie

 • Schade Particulier
 • EQF 5
 • Maandag 14 juni 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships