Directeur enig bestuurder van coöperatie in dienstbetrekking

De Centrale Raad van Beroep komt tot het oordeel dat de directeur van de coöperatie in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat en dus verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Dat houdt in dat er sprake is van persoonlijk arbeid verrichten, loonbetaling en onder gezag van de algemene ledenvergadering van de coöperatie  werkzaam zijn. Tot voor kort huldigde de CRvB een materieel standpunt, terwijl de Hoge Raad meer kijkt naar de formele aspecten. De directeur bleef alleen voor de coöperatie werken nadat de overige bestuursleden vertrokken waren. Na het faillissement van de coöperatie heeft de directeur het UWV om overname van loonbetaling gevraagd. De rechtbank komt tot het oordeel dat de directeur er niet in is geslaagd aannemelijk de maken onder het gezag van de ALV te werken. De CRvB neemt de formele visie van de Hoge Raad over: niet alleen rechten en verplichtingen die gelden bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst maar ook de wijze van uitvoering moeten in aanmerking worden genomen. Niet van belang is of de directeur deel uitmaakte van het orgaan van de coöperatie. Of materieel sprake is van een gezagsverhouding is niet relevant.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015