DNB: good practices belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling is een actueel risico bij pensioenfondsen. DNB geeft in het toezicht extra aandacht aan dit onderwerp. In 2014 heeft DNB een thema onderzoek 'belangenverstrengeling' uitgevoerd bij pensioenfondsen.

DNB heeft recent het beoordelingskader en de good practices uit dit onderzoek gepubliceerd Belangrijk is dat pensioenfondsen zich bewust zijn:
- waar belangenverstrengeling bij het fonds kan voorkomen,
- dat de verschillende belangen bespreekbaar zijn en
- dat maatregelen worden getroffen om het risico op (de schijn van) belangenverstrengeling te beheersen. 

DNB biedt pensioenfondsen door middel van de good practices concrete handreikingen voor het treffen van adequate maatregelen om belangenverstrengeling, of de schijn daarvan, te voorkomen. 

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015