DNB: minder pensioenfondsen verlagen pensioen per 1 april 2014

Op basis van de evaluatie van de herstelplannen die de pensioenfondsen aan DNB hebben gerapporteerd, blijkt dat 29 pensioenfondsen per 1 april 2014 een verlaging van het pensioen doorvoeren. Dit betekent dat negen fondsen minder het pensioen verlagen dan eerder werd verwacht. De verbetering van de cijfers komt vooral door bijstortingen van de werkgever. Overigens is de beoordeling van de herstelplannen door DNB nog niet volledig afgerond: het aantal fondsen dat het pensioen moet verlagen danwel de hoogte van de door te voeren verlagingen kunnen hierdoor evt. nog hoger uitvallen.

DNB gaat de komende tijd verder met de afronding van de evaluatie van de herstelplannen. DNB heeft alle fondsen die een pensioenverlaging willen doorvoeren, geïnformeerd over het oordeel van DNB over de verlaging. Bij de fondsen die per 1 april 2014 een pensioenverlaging doorvoeren, heeft DNB ook gekeken of bij de verdeling van deze verlaging het pensioenfonds een evenwichtige belangenafweging heeft gemaakt. Alle andere fondsen worden uiterlijk op 1 april 2014 geïnformeerd. In het voorjaar zal DNB de resultaten van de gehele evaluatie op sectoraal niveau bekend maken

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015