DNB over termijn melding collectieve waardeoverdracht

DNB merkt dat niet alle pensioenfondsen in liquidatie zich houden aan de termijn van drie maanden vóór de melding van de feitelijke collectieve waardeoverdracht. Bij te late melding van een collectieve waardeoverdracht bestaat het risico dat DNB een verbod oplegt na de overdrachtsdatum van het fonds, waardoor alle overgedragen gelden terug moeten naar het pensioenfonds met alle kosten van dien.

In de Pensioenwet is opgenomen dat het pensioenfonds uiterlijk drie maanden vóór de beoogde datum van overdracht het voornemen bij DNB meldt. Dit geeft DNB de gelegenheid de waardeoverdracht te beoordelen en eventueel een verbod tot waardeoverdracht op te kunnen leggen. 

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015