DNB: Pensioenadministratie moet beter

Pensioenfondsen hebben van DNB het verzoek gekregen om kritisch naar het administratieproces te kijken. Recent onderzoek naar de pensioenfondsadministratie, Quinto-P, laat zien dat op deelnemerniveau een aanmerkelijk aantal aanspraakregistraties niet volledig op orde is, terwijl dat wel het uitgangspunt moet zijn.

Er zijn in het bijzonder afwijkingen geconstateerd in de geadministreerde bedragen ten opzichte van de nagerekende feitelijke pensioenaanspraken. Deelnemers moeten zo exact mogelijk kunnen weten waar ze aan toe zijn. Het tweede pijlerpensioen vormt voor de deelnemer een belangrijke bron van toekomstig inkomen en tussentijdse pensioenopgaven zijn relevant voor zijn of haar financiële planning. Ook het Nationaal Pensioenregister steunt op deze informatie (zie www.mijnpensioenoverzicht.nl).

Bron: DNB.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 7 mei 2012