DNB-rapport over gedrag bestuurskamers financiele instellingen

Gedrag en cultuur hebben invloed op de financiële prestaties, integriteit en reputatie van instellingen en daarmee op het vertrouwen in de financiële sector. Sinds 2011 is dit onderwerp daarom een speerpunt van DNB. In 2011 en 2012 heeft DNB onderzoeken uitgevoerd naar gedrag bij in totaal dertig banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Het gedrag van de top van de organisatie stond centraal: bestuurders en commissarissen. Gekeken is naar leiderschap, besluitvorming, (interne en externe) communicatie en groepsdynamiek.

 

De belangrijkste bevindingen uit bovengenoemde onderzoeken staan in rapport "Leading by example." Het rapport geeft een algemeen beeld van de resultaten, maar ook voorbeelden van ‘goed’ gedrag. Met deze voorbeelden biedt DNB financiële instellingen handvatten om gedrag in bestuurskamers en raden van commissarissen effectief te organiseren. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat instellingen laten zien belang te hechten aan hun eigen gedrag en cultuur. Aandacht voor dit onderwerp dient nog wel meer duurzaam te worden verankerd in de organisatie.

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015