DNB speerpunten pensioen toezicht 2014

DNB heeft de thema’s voor het toezicht in 2014 bekend gemaakt. Bij pensioenfondsen kijkt DNB in 2014 vooral (i) of ze toekomstbestendig zijn (ii) of ze hun ambities kunnen waarmaken en (iii) of ze op tijd klaar zijn voor de nieuwe wet- en regelgeving. DNB zegt hierover het volgende.

Een van de belangrijkste toezichtthema’s voor 2014 is volgens DNB de toekomstbestendigheid van de sector. DNB vindt dat alle pensioenfondsen voortdurend moeten nadenken over hun toekomst. Bij een groep van zestig fondsen heeft DNB vraagtekens bij de houdbaarheid van het bedrijfsmodel. DNB heeft die fondsen opgeroepen na te denken over de toekomst. Hiermee zegt DNB niet dat deze fondsen per se moeten liquideren of bijv. moeten samengaan met een ander fonds. Fondsen zullen zich volgens DNB echter wel moeten vergewissen of ze ook in de toekomst de belangen van hun deelnemers op een goede manier kunnen waarborgen.

Een ander speerpunt is (de haalbaarheid van het) ambitieniveau van pensioenfondsen. De meeste fondsen ambiëren volgens DNB een nominaal pensioen met voorwaardelijke indexatie. De meeste fondsen zullen in 2014 weliswaar geen dekkingstekort meer hebben, maar het is volgens DNB nog een lange weg naar dekkingsgraden waarbij volledig kan worden geïndexeerd, of waarbij in het verleden niet verleende indexatie kan worden ingehaald. Wanneer de rente niet heel fors stijgt, zijn pensioenfondsen volgens de toezichthouder hiervoor vrijwel volledig afhankelijk van overrendementen om hun ambitie te halen. Volgens DNB is het de vraag of dit realistisch is. DNB gaat in 2014 samen met de AFM nadrukkelijk kijken of fondsen hun ambitie kunnen waarmaken. Daarbij zal de AFM vooral kijken naar de communicatie over de ambitie en zal DNB kijken naar de financiële opzet om de ambitie waar te maken.

DNB zal in 2014 ook goed kijken of pensioenfondsen voldoende haast maken met de implementatie van de nieuwe wetgeving. Op 1 juli 2014 moeten de fondsen klaar zijn met de invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, inclusief de keuze voor een bestuursmodel. De invoering moet volgens DNB niet worden onderschat. Fondsen zullen zonodig op korte termijn geschikte (mede)beleidsbepalers moeten vinden. Gelet op de nieuwe tijdsbeslageneisen zal dit volgens DNB niet eenvoudig zijn.

Daarnaast is het de bedoeling dat op 1 januari 2015 het nieuwe FTK ingaat. DNB houdt in 2014 goed in de gaten hoe pensioenfondsen bezig zijn met de voorbereiding hierop. Het is volgens DNB een misverstand te denken dat pensioenfondsen bijna niets kunnen doen zolang het nieuwe FTK nog niet helemaal klaar is. In het bijzonder is het volgens DNB van belang dat fondsen cao-partijen zo nodig manen op tijd de pensioenregeling aan te passen, ook met het oog op de beoogde aanpassingen van het Witteveenkader.

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015