DNB: uitkomsten onderzoek vermogensbeheerkosten

DNB heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de uitvoeringskosten van pensioenfondsen. Het gaat hierbij met name om de kosten van pensioenadministratie, communicatie en actuarieel of ander advies. Uit dit onderzoek blijkt volgens de toezichthouder dat met name bij de kleinere pensioenfondsen hoge kosten per deelnemer en forse kostenstijgingen voorkomen. DNB verwacht van alle pensioenfondsen dat ze de hoogte van de uitvoeringskosten meewegen in hun besluitvorming, waarbij de belangen van deelnemers voorop dienen te staan.

Bij de kleinere en mogelijk kwetsbare fondsen zijn uitvoeringskosten volgens DNB een belangrijk criterium om mee te wegen bij het nadenken over de toekomstbestendigheid van het fonds. Dit geldt volgens DNB niet alleen voor de huidige hoogte van de uitvoeringskosten, maar ook voor eventuele toekomstige stijgingen van de uitvoeringskosten.

DNB heeft de uitvoeringskosten van 364 pensioenfondsen bekeken. Het onderzoek bevestigt volgens de toezichthouder het beeld dat er een sterke relatie is tussen de grootte van een pensioenfonds en de kosten per deelnemer. In het algemeen geldt dat hoe kleiner het fonds is, hoe hoger de kosten per deelnemer zijn.

Naast het onderzoek naar de hoogte van de uitvoeringskosten, heeft DNB ook een uitvraag gedaan bij vijftien fondsen die een forse kostenstijging hebben gerapporteerd. Ook hoge kostenstijgingen komen met name bij de kleinere pensioenfondsen voor. Alle ondervraagde pensioenfondsen hebben volgens DNB de kostenstijgingen kunnen verklaren. Het gaat meestal om incidentele oorzaken, zoals de overgang naar een nieuwe administrateur of naar een nieuwe pensioenregeling. Maar voor de meerderheid van deze onderzochte fondsen geldt volgens DNB wel dat door een opeenvolging van incidentele stijgingen de kostenstijging een structureel karakter krijgt. DNB vindt het daarom voor alle pensioenfondsen belangrijk om ook toekomstige uitvoeringskosten bij de besluitvorming goed in ogenschouw te nemen.  

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015