DNB visie toezicht 2014 - 2018

DNB heeft recent de “Visie DNB toezicht 2014 – 2018” gepubliceerd. Hierin zet DNB de koers uit voor het toezicht voor de komende jaren. Rode draad is het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Nieuw onderdeel in deze visie is dat DNB voor iedere sector een drietal uitdagingen heeft geformuleerd.

De uitdagingen die DNB voor de pensioensector heeft benoemd zijn:
1. Het herstellen van het vertrouwen in het pensioenstelsel;
2. Het vergroten van de professionaliteit van fondsbestuurders en de kostenefficiency van de pensioenuitvoering; en
3. Het zorgen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel.

Pensioenfondsen dienen in hun beleid rekening te houden met het document DNB Visie 2014 – 2018, inclusief de specifiek voor pensioenfondsen geformuleerde uitdagingen. DNB wenst met deze visie de pensioenfondsen richting te geven aan het toezichtbeleid voor de komende jaren. Zonodig kan dit toezichtbeleid nog door DNB worden aangepast.

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015