Doe-het-zelf pensioen goedkoper dan ABP!

Een breed gedragen opvatting is dat collectieve pensioenregelingen lagere kosten bieden dan individuele systemen. Een feitelijke vergelijking tussen de totale kosten van het ABP enerzijds en de kosten van een individuele bankspaarrekening anderzijds, leidt tot een ander inzicht.

De kosten van een pensioenregeling bestaan uit uitvoeringskosten, kosten voor het vermogensbeheer en “overige kosten”. Volgens zijn eigen jaarverslag bedroegen de uitvoeringskosten over 2009 bij het APB €267 miljoen en de kosten voor vermogensbeheer €487 miljoen. Dat is samen 9,6% van de premie. Hier komen nog bovenop kosten die door externe vermogensbeheerders niet afzonderlijk worden opgegeven, zoals beheerkosten in hedgefondsen en private equity. Deze kosten worden door het ABP geschat op €500 miljoen. Daarmee komen de totale kosten bij het ABP uit op 16% van de premie.

Volgens een onderzoek van de consumentenbond zijn er momenteel marktpartijen die bankspaarregelingen aanbieden met een kostenloading van 0,55% op het belegd vermogen. Als een gemiddelde deelnemer van het ABP zijn jaarlijkse premie gedurende 40 jaar zou sparen op een dergelijke bankspaarregeling, zouden de kosten uitkomen op 14% van de premie.

Kortom, het vergelijken van collectieve en individuele systemen is maatwerk. Naast de kosten spelen uiteraard ook andere overwegingen een rol, zoals de door werkgever en werknemer gewenste keuzevrijheid en mate van zekerheid. De veel gehoorde constatering dat collectieve regelingen altijd goedkoper zouden zijn dan individuele systemen, geeft echter een ongenuanceerd en onvolledig beeld.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 17 februari 2011