Door Covid 19 wel betaalde, maar niet geleverde zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport publiceert de regeling voor het compenseren van zorgverzekeraars voor het doorbetalen van als gevolg van Covid-19 niet-geleverde zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet

Door de Covid 19-pandemie zijn veel ziekenhuisbehandelingen en andere zorgverlening niet doorgegaan of on hold gezet. De zorgverzekeraars hebben om de zorgverleners financieel te laten overleven veel van die niet-geleverde zorg toch doorbetaald. De zorgverzekeraars kunnen op grond van een recent gepubliceerde Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb hiervoor een compensatie krijgen als ze daarvoor een aanvraag indienen bij het ministerie.

Informatie

  • Zorg
  • Vrijdag 26 februari 2021