Doorwerkbonus bij levensloop ongewenst

Door gebruik te maken van de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun salaris opzij zetten voor verlof. Dit verlof kan ook vervroegde pensionering zijn. Anderzijds hebben werknemers, die na hun 62ste doorwerken vanaf 1 januari 2009 recht op de zogenaamde doorwerkbonus. De doorwerkbonus is een korting op de te betalen belating en varieert afhankelijk van het inkomen met de leeftijd van de werknemer.
Voor de belastingdienst lijkt het of mensen die gebruik maken van de levensloopregeling tijdens hun verlof doorwerken. Dit impliceert dat mensen die vanaf hun 62ste gebruik maken van de levensloopregeling en vervroegd met pensioen gaan, toch in aanmerking komen voor de doorwerkbonus. Dit is echter niet de bedoeling. Minister Donner van SZW onderzoekt op dit moment de mogelijkheden of de fiscale regels op dit punt zodanig te wijzigen zijn dat iemand die via de levensloopregeling vervroegd met pensioen gaat geen recht heeft op de doorwerkbonus.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015