Dubbele kosten gericht stamrecht?

Een gouden handdruk kan door de gerechtigde in de vorm van een stamrecht worden ondergebracht bij een zelf op te richten BV. Hetzelfde geldt voor ondernemers die hun onderneming inbrengen in een BV. Ook zij kunnen bij de eigen BV een stamrecht bedingen. Dit stamrecht is niets meer dan een recht op een te zijner tijd uit te keren periodieke uitkering.
Voor het vaststellen van de hoogte van de periodieke uitkering moet rekening gehouden worden met kosten.
De belastingdienst is van mening dat in de periode tot het moment dat de periodieke uitkeringen ingaan, rekening gehouden moet worden met eerste kosten, zoals het opstellen van de stamrechtakte, incassokosten en administratiekosten. Vervolgens dienen op het tijdstip dat het aanwezige kapitaal wordt omgezet in een periodieke uitkering andermaal kosten te worden berekend, zoals excassokosten en administratiekosten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015