Duurzaamheid arbeidsongeschiktheid

De verzekeringsarts moet oordelen over de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid, waarbij hij een inschatting moet maken van herstelkansen (verbetering van functionele mogelijkheden ). Duurzaamheid is gebaseerd op een inschatting van toekomstige ontwikkelingen arbeidsbeperkingen. De verzekeringsarts heeft in zijn rapport gesteld dat geen sprake is van een progressief ziektebeeld, maar van een redelijk stabiel beeld met behandelmogelijkheden. De verzekeringsarts verwacht van de lage rugklachten dat revalidatie tot verbetering van belastbaarheid kan leiden. Bij reumatologisch onderzoek gevonden afwijkende bloedwaarden zijn aanleiding voor verder onderzoek. De verzekeringsarts concludeert dat verbetering van belastbaarheid niet is uitgesloten. Geen duurzaamheid arbeidsongeschiktheid, aldus de CRvB (10/10/2014, 13/117 WIA).

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015