EBA richtsnoeren inzake initiëring en monitoring leningen

DNB maakt bekend dat de EBA nieuwe richtsnoeren heeft gepubliceerd inzake de initiëring en monitoring van leningen.

In een nieuwsbrief maakt DNB bekend dat door de Europese Bankautoriteit nieuwe richtsnoeren zijn gepubliceerd als instrument om niet-renderende leningen in Europa aan te pakken en de opbouw er van te voorkomen. Het gaat dan om standaarden voor processen en mechanismen voor kredietverlening en voor de monitoring daarvan. ZO moet een hoge kwaliteit van leningen gewaarborgd blijven. 

De richtsnoeren bestaan uit vijf onderdelen:

  • Interne governance voor kredietverlening en –monitoring
  • Procedures voor de initiëring van leningen
  • Prijsstelling
  • Waardering van roerende en onroerende goederen
  • Monitoringkader 

en gaan gelden per 30 juni 2021. DNB gaat deze richtsnoeren in haar prudentieel toezichtpraktijk toepassen op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. 

Informatie

  • Financieren, Basis, Vermogen
  • Dinsdag 27 oktober 2020