Echtscheiding en gouden handdrukstamrecht

Als een werknemer wordt ontslagen en bij zijn ontslag een schadevergoeding krijgt, kan hij deze omzetten in een recht op een periodieke uitkering (stamrecht). Raakt de werknemer vervolgens in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, dan rijst de vraag of het stamrecht in de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap moet worden betrokken. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 17 oktober 2008 is het min of meer beleid dat voorzover een gouden handdrukstamrecht voorziet in een inkomensbehoefte na echtscheiding, deze zodanig is verknocht dat deze niet in de huwelijksgoederengemeenschap valt. Wel kan bij de vaststelling van de alimentatie met de uitkeringen uit het stamrecht rekening worden gehouden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015