Een bijna AOW’er heeft recht op een transitievergoeding

Een werkgever wilde een ontslagen werknemer geen transitievergoeding meegeven omdat de werknemer vlak voor zijn AOW zat. De kantonrechter ging hier gedeeltelijk in mee en verlaagde de transitievergoeding. Het gerechtshof bepaalde echter dat de werknemer recht heeft op de volledige transitievergoeding. De werkgever eindigde het dienstverband met de werknemer na twee jaar ziekte. Volgens de werkgever was de transitievergoeding niet van toepassing omdat de werknemer geen compensatie hoefde te hebben voor een werk naar werk-traject, opleiding of als een aanvulling op een lager inkomen dan wel een ww-uitkering. Het Hof bepaalde echter dat de werkgever alleen geen transitievergoeding verschuldigd is als het dienstverband eindigt op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Informatie

  • Algemeen, Toekomstvoorzieningen, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
  • Donderdag 31 augustus 2017