Eén loket voor AOW en aanvullende bijstand voor 65-plussers

AOW-gerechtigden met een onvolledige AOW-uitkering en een inkomen beneden het sociaal minimum, krijgen in de toekomst via één loket,de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zowel hun AOW als de aanvulling (aanvullende bijstand) uitbetaald. Er zijn ongeveer 217.000 65-plussers, met een onvolledige AOW-uitkering als ze met pensioen gaan. Deze onvolledige AOW vloeit voort uit het feit dat men te kort in Nederland heeft gewoond. Een volledige AOW-uitkering wordt immers opgebouwd als men vanaf het 15 levensjaar tot de AOW-0gerechtigde leeftijd van 65 jaar, jaarlijks verzekerd is geweest voor de AOW. Men bouwt dan jaarlijks 2% op Van deze 217.000 heeft een deel (ongeveer 33.000) ook geen of weinig aanvullend pensioen. Zij moeten daarom aanvullende bijstand bij de sociale dienst aanvragen, maar veel ouderen doen dat niet. Door nu de uitvoering van de aanvullende bijstand van gemeenten naar de SVB te verplaatsen, wordt voorkomen dat ouderen deze aanvulling mislopen. Het kabinet streeft ernaar de nieuwe regels op 1 januari 2010 in te laten gaan.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015