Eenzijdig wijzigen werkrooster

Werkneemster weigert akkoord te gaan met een gewijzigd werkrooster omdat zij de zorg heeft voor 2 autistische kinderen. Volgens Rechtbank Midden-Nederland (16/09/2014) moest de werkneemster de roosterwijziging accepteren omdat:

-          Gewijzigde omstandigheden op het werk aanleiding tot wijziging arbeidsvoorwaarden zijn;

-          Het voorstel van de werkgever redelijk is;

-          Aanvaarding van het redelijke voorstel van de werkgever gezien de omstandigheden van het geval in redelijkheid van de werkneemster gevergd kan worden.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015