Eenzijdige wijziging bonusregeling

Werkneemster is het niet eens met de aanpassing van haar bonusregeling. Zij stelt, onder verwijzing naar de arbeidsovereenkomst, dat de wijziging te laat is geschied. Werkneemster was voorheen zelf verantwoordelijk voor de te behalen omzet, later had zij een team; de arbeidstijd is verminderd. De bonusregeling kwam steeds tot stand in overleg tussen werkgever en werknemer. Rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, oordeelt dat geen termijn is vastgelegd waarbinnen de bonus moet worden vastgelegd en hoe de bonus wordt vastgesteld. In principe is eenzijdige wijziging niet mogelijk. Gelet op gewijzigde omstandigheden (arbeidsduur, team) mocht de werkgever een wijzigingsvoorstel doen. Gelet op het belang van werknemer en werkgever acht de rechter het voorstel redelijk. De werkneemster moet dit accepteren. (bij ontslag hierdoor geen recht op WW).

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015