Eerste Kamer akkoord met ‘nieuwe’ bevoegdheden Ondernemingsraad

De Eerste Kamer heeft op 21 juni jl. het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen aangenomen.

Ondernemingsraden hebben instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging en intrekking van de pensioenovereenkomst, ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds is, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling. Hiermee krijgen ook de Ondernemingsraden van (ondernemings)pensioenfondsen instemmingsrecht bij de wijziging van de pensioenovereenkomst, tenzij het een verplichtgestelde of een bij cao geregelde pensioenregeling betreft.

Werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het is daarom belangrijk dat beide partijen hierop een bepalende invloed kunnen uitoefenen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 24 juni 2016