Eerste Kamer akkoord met pensioenplannen 2015 (1) *

2e pijler pensioen

Voor middelloonregelingen wordt het opbouwpercentage verlaagd van 2,15% naar 1,875%.  Hiermee kan in 40 jaar een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen. Voor eindloonregelingen geldt een verlaging van 1,9% naar 1,657%. Daarnaast wordt een aftopping van het pensioengevend inkomen op € 100.000 ingevoerd. Voor mensen met inkomens die daarboven liggen, wordt het mogelijk om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen uit het nettoloon (netto lijfrente / netto pensioen).

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, De directeur-grootaandeelhouder, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015