Eerste Kamer akkoord met pensioenplannen 2015 (2)

Nettolijfrente in box 3Voor inkomens boven de € 100.000 wordt een (vrijwillige) spaarfaciliteit , ingevoerd. Deze spaarfaciliteit wordt ‘netto lijfrente’ genoemd. De waarde van deze nieuwe spaarfaciliteit is vrijgesteld in box 3. De toekomstige uitkeringen zijn dan ook niet belast in box 1. De netto lijfrente is overigens gewoon pensioen in de zin van de PW en kan zowel door verzekeraars als pensioenfondsen worden uitgevoerd.

Bij ‘onregelmatige’ handelingen met de nettolijfrente (afkoop, vervreemding),  vervalt de vrijstelling in box 3 voor de volledige aanspraak en wordt het genoten box 3-voordeel forfaitair teruggenomen. Dit moet nog verder worden uitgewerkt in een (nader) wetsvoorstel.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015