Eerste Kamer akkoord met pensioenplannen 2015 (3)

3e pijler pensioen (lijfrenten)

De jaarruimte voor de vaststelling van de premieaftrek voor lijfrenten in box 1 wordt beperkt. Hierdoor verandert ook de formule voor de berekening van de jaarruimte.

Het maximumpremiepercentage bedraagt 13,8% (2014: 15,5%), de maximumpremiegrondslag wordt, analoog aan het pensioengevend inkomen voor pensioenen in de tweede pijler, afgetopt op een pensioengevend inkomen van € 100.000 (vóór toepassing franchise). De vermenigvuldigingsfactor voor de imputatie van de aangroei van pensioen (factor A) bedraagt 6,5 (2014: 7,2).

De nieuwe formule voor de jaarruimte luidt dan:Jaarruimte: 13,8% x (Inkomen – franchise) – 6,5 A

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015