Eerste Kamer akkoord met wijzigingen Successiewet

De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel voor wijziging van de Successiewet. De nieuwe wet die per 1 januari 2010 van kracht is en de belastingheffing over erven en schenken regelt, voorziet in hogere vrijstellingen voor de erfbelasting van partners (€ 600.000) en kinderen (€ 19.000). De tarieven voor partners en kinderen gaan ook omlaag. De eerste
€ 118.000 wordt belast tegen een tarief van 10% (30% voor derden) en het meerdere tegen 20% (40% voor derden). Het erven van een onderneming met een waarde tot € 1.000.000 is volledig vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015