Eerste Kamer stemt in met pensioenvoorstellen

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014' (EK 33.847), gezamenlijk met het wetsvoorstel 'Witteveenwet 2015' (EK 33.610), werd vorige week hervat. 

Op 27 mei 2014 vond een heropening van de beraadslaging plaats en heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen aangenomen. Daarmee is onder meer de nettolijfrente in box 3 een feit geworden.

N.B.: De tijdens het debat op 20 mei 2014 ingediende motie over geconsolideerde wetteksten om voorgestelde wetswijzigingen inzichtelijk te maken (EK 33.847 / 33.610, J) is tijdens het debat door de indiener aangehouden.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015