Eerste Kamer unaniem voor moderne regels verlof en arbeidstijden

De Eerste Kamer heeft op 16/12/2014 unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste maatregelen gaan per 1 januari 2015 in. Partners krijgen een onvoorwaardelijk recht op 3 dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Het bevallingsverlof van moeders bij een langdurige ziekenhuisopname van haar pasgeboren kind wordt verlengd. Een moeder mag na de ziekenhuisopname haar kind tien weken thuis verzorgen. Het bevallingsverlof van een moeder gaat over naar haar partner als zij overlijdt bij de geboorte van het kind. Kort- en langdurend zorgverlof  kan ook worden opgenomen bij bijv. de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid. Werknemers mogen ook elk jaar vragen om een andere arbeidsduur, bijv. het aantal per week te werken dagen (momenteel eens per 2 jaar).

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015