Eerste Kamerbehandeling Belastingpakket

Op 20 november 2012 zijn vier van de vijf wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van het Belastingpakket 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. Op dinsdag 27 november 2012 vindt er voor de leden van Eerste Kamercommissie voor Financiën een technische briefing over de wetsvoorstellen plaats. Het voorbereidend onderzoek door de commissie vindt plaats op 4 december 2012 en de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen in de Eerste Kamer is voorzien voor 17 en 18 december 2012.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015