Eigenrisicodrager voor WGA-flex kan pas per 2017

Het Besluit van 13 april 2015 wijzigt het tijdstip van inwerkingtreding van het onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA) waarin werkgevers ook eigenrisicodrager kunnen worden voor de WGA-lasten van flexwerkers.

Voor werkgevers is het nu met betrekking tot WGA-lasten alleen mogelijk eigenrisicodrager te worden voor werknemers met een vast dienstverband. Met de inwerkingtreding van een artikelonderdeel van de Wet BEZAVA wordt het mogelijk gemaakt voor werkgevers om ook eigenrisicodrager te worden voor WGA-lasten van flexwerkers (werknemers die geen dienstverband meer hebben tijdens ziekte). Werkgevers kunnen vanaf dat moment alleen nog voor de gecombineerde WGA-lasten van werknemers met een vast dienstverband en van flexwerkers eigenrisicodrager worden. De inwerkingtreding hiervan is verschoven naar 1 januari 2017.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 6 mei 2015