Eigenrisicodragerschap WGA

Vanaf 1 januari 2014 geldt het eigenrisicodragerschap voor de WGA alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. De werkgever/eigenrisicodrager betaalt alleen het premiedeel WGA-flex en ZW-flex. De werkgever draagt ook het risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering die hij in dienst had. Vanaf 2016 is het ook mogelijk eigenrisicodrager te worden voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd die ziek uit dienst zijn gegaan en vanuit de ZW-uitkering in de WGA zijn gekomen. Voor 2014 en 2015 is dit nog niet mogelijk. De instroom van ziek uit dienst gevallen vanuit de ZW in de WGA (WGA-flex) met een vertraging van twee jaar voor rekening van de werkgever komen in de vorm van een gedifferentieerde WGA-premie flex. Voor het jaar 2014 is dus de instroom in de WGA van deze categorie in 2012 bepalend.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015