Eigenwoningregeling aangepast

Voor de hypotheekrenteaftrek is het van belang dat een woning ook als eigen woning wordt aangemerkt. Bij de aan- en verkoop van een woning kunnen dan problemen ontstaan. Soms is er sprake van twee woningen, namelijk een te koop gezette eigen woning en een nieuw aangekochte eigen woning. De vraag is dan of beide woningen als eigen woning kwalificeren? Onder bepaalde voorwaarden gelden beide woningen als eigen woning en is de hypotheekrente voor beide woningen aftrekbaar.
Als een woning in het kalenderjaar (2010) leeg staat en deze in een van de voorafgaande twee jaren een eigen woning was, wordt de leegstaande woning in 2010 ook aangemerkt als eigen woning, mits de eigenaar aannemelijk maakt dat de woning bestemd is voor verkoop.
Omgekeerd, een woning wordt ook als eigen woning aangemerkt als de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de woning leeg staat of in aanbouw is en uitsluitend bestemd is om in het kalenderjaar of in een van de daaropvolgende twee jaren hem als eigen woning als ter beschikking te staan.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015