Einde aan collectiviteitskorting basiszorgverzekering

De Minister van Medische Zorg en Sport maakt een einde aan collectiviteitskortingen op de basiszorgverzekering.

Op Kamervragen antwoordt de Minister van Medische Zorg en Sport een einde te maken aan collectiviteitskortingen op de basiszorgverzekering. Als belangrijkste reden noemt ze dat de collectieve kortingen vaak een sigaar uit eigen doos zijn van verzekerden, omdat de premie eerst verhoogd wordt. Daarna krijgt een specifieke groep die verhoging weer terug alsof het een korting is. De korting was bedoeld om kostenbesparingen mogelijk te maken door gezondheidsbevorderende afspraken te maken met bepaalde groepen.

Nu is echter sprake van kruissubsidiëring. De minister meldt nog dat de zorgpolis voor iedereen is en dat om solidariteit vraagt. Door de afname van de collectiviteiten zal het polisaanbod makkelijker moeten worden. Slechte redenen natuurlijk allemaal. Laat je de zorgverzekeringen nu over aan de markt of niet? Nu lijkt het wel een pleidooi voor afschaffing van de marktwerking. Korting op de aanvullende pakketten mag nog wel. Vanwege de benodigde wetswijziging zal de afschaffing van de collectiviteitskorting ingaan per 1 januari 2023.

Informatie

  • Zorg
  • Dinsdag 22 september 2020