Eindejaarsbericht Financiën met fiscale cijfers 2015 gepubliceerd

Mede naar aanleiding van de aanname van het 'Belastingplan 2015' door de Eerste Kamer heeft het ministerie van Financiën middels een Eindejaarsbericht op woensdag 17 december 2014 de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015 gepubliceerd.

Het Eindejaarsbericht 2014 is ingedeeld in een aantal hoofdstukken. In het bericht worden onder meer de fiscale cijfers inzake de inkomstenbelasting, loonbelasting en de schenk- en erfbelasting weergegeven. De inflatiecorrectie voor 2015 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 0,9%.

De meeste bedragen inzake levensverzekeringen en bankspaarproducten zijn dit jaar ook weer geïndexeerd. De afgelopen jaren waren de meeste levensverzekeringscijfers 'bevroren', m.u.v. de uitkeringsvrijstellingen voor de KEW, de SEW en het BEW.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015