Eindejaarsbesluit in Staatsblad gepubliceerd

Dit bericht betreft een signalering inzake de publicatie van het zogenoemde eindejaarsbesluit.

Op 23 december 2020 is de officiële wettekst van het 'Belastingplan 2021' in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2020, nr. 540), als ook de officiële wettekst inzake de ´Wet wijziging Belastingplan 2021´ (Stb. 2020, nr. 541). Het belastingplan bevat diverse belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven, waaronder de tariefsmaatregelen voor de Wet IB 2001.

Op 23 december 2020 is ook het 'Besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten' in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2020, nr. 551). In dit eindejaarsbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen van onder meer enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van de directe belastingen. De wijzigingen vloeien onder andere voort uit de wijzigingen in de wetgeving bij het Belastingplan 2021.

Informatie

  • Fiscale Aspecten, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Basis, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Estate Planning, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Successiewet, Fiscaal: Overig, Diversen, Pensioen Fiscaal, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 8 januari 2021