Eindejaarsregeling in Staatscourant gepubliceerd

Dit bericht betreft een signalering inzake de publicatie van de zogenoemde eindejaarsregeling in de Staatscourant.

Op 31 december 2020 is de ´Regeling tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen besluiten op het gebied van de belastingen en toeslagen´ in de Staatscourant gepubliceerd (Stb. 2020, nr. 64029).

In deze eindejaarsregeling zijn een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsregelingen onder andere op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het Belastingplan 2021 (BP 2021).

Informatie

  • Fiscale Aspecten, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Basis, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Estate Planning, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Diversen, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 8 januari 2021