Eindloon en het opbouwpercentage uitgelegd

Het opbouwpercentage in uw pensioenregeling bepaalt hoeveel pensioen u kunt opbouwen. Het opbouwpercentage is de jaarlijkse opbouw, uitgedrukt als percentage van uw salaris (minus de AOW franchise). In vervolg op het artikel Middelloon en het opbouwpercentage uitgelegd, in dit artikel een toelichting op eindloon.

Hoe werkt het

Stel, u bouwt jaarlijks 2% op. Dan bouwt u in 35 jaar 70% pensioen op.

Bij eindloon wordt uitgegaan van het laatst verdiende salaris, dus dan heeft u 70% van het laatst verdiende salaris.

Het opbouwpercentage in een eindloonregeling bedraagt maximaal 2% per dienstjaar. Dit percentage mag lager zijn.

Vervroegde pensionering

Bij de bepaling van het maximale percentage is uitgegaan van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Het is mogelijk om eerder met pensioen te gaan, het is alleen dan niet toegestaan om dan 2% per dienstjaar op te bouwen. De Belastingdienst heeft percentages gepubliceerd die dienen te worden gehanteerd indien een vervroegde pensioenleeftijd wordt toegezegd. In een aantal pensioenregelingen komt dit voor.

Pensioenleeftijd en maximaal percentage
65    2,00%
64    1,85%
63    1,71%
62    1,59%
61    1,48%
60    1,38%

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 17 maart 2011