Eisen aan zorgverlener door zorgverzekeraar

Rechtbank Rotterdam oordeelt of een zorgverzekeraar eisen mag stellen aan de zorgverlenende zorginstelling als voorwaarde om de zorgkosten te vergoeden.

Een instelling voor geestelijke gezondheidszorg richt zich op de behandeling van gok- en gameverslaving. De instelling heeft geen zorgovereenkomst met een zorgverzekeraar en is daarom een zogeheten niet-gecontracteerde zorgaanbieder in de zin van de Zorgverzekeringswet.

De polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar eisen dat bij de behandeling een psychiater of klinisch psycholoog betrokken is. De zorginstelling verstuurt declaraties voor behandelingen die gedaan zijn met behulp van ex-verslaafden. De zorgverzekerde vindt dat de inzet van die ervaringsdeskundigen hem juist helpt.

Rechtbank Rotterdam vindt de polisvoorwaarde van de zorgverzekeraar helder. Anders dan de zorginstelling stelt is een voorwaarde waarin geconcretiseerd wordt wie de te verzekeren zorg verleent ook niet in strijd met de Zorgverzekeringswet noch de parlementaire geschiedenis daarvan. Behalve in gevallen waarin de zorgverzekeraar al toezeggingen heeft gedaan, hoeft de zorgverzekeraar de behandelingen door de zorginstelling dan ook niet te vergoeden. 

Informatie

  • Zorg
  • Maandag 12 oktober 2020