Er is geen voorkennis, boekwinst niet belast

Rechtbank Gelderland heeft op 20 september 2019 (publicatie 26 november 2019) uitspraak gedaan in hoeverre er sprake is van voorkennis waardoor de boekwinst op een verkocht pand belast is.

Belanghebbende is door een vriend getipt over de mogelijkheid van aankoop van twee panden. De vriend is adviseur van de verkoper. De verkoper bevindt zich in een financiële noodsituatie. Belanghebbende koopt de panden, waarbij de vriend belanghebbende de helft van het geld tegen 50%-winstdeling leent. Belanghebbende verkoopt een van de panden met winst.

 

In geschil is of deze winst moet worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Volgens de inspecteur is er sprake van voorkennis of een andere bijzondere vorm van kennis.

 

Rechtbank Gelderland overweegt dat het bij voorkennis als bedoeld in artikel 3.91 Wet IB 2001 dient te gaan om een informatievoorsprong op anderen die maakt dat belanghebbende redelijkerwijs voordeel kan verwachten. De informatievoorsprong kan in dit geval in de kern op drie onderwerpen betrekking hebben:

 

  • De financiële noodsituatie van de verkoper
  • Een (kenbare) discrepantie tussen de koopprijs en de werkelijke waarde
  • Of het feit dat de moeder van de verkoper (die het pand tegen een lage prijs huurde) waarschijnlijk niet lang meer te leven zou hebben

De rechtbank acht het aannemelijk dat belanghebbende inzake deze onderwerpen over minder informatie beschikte dan zijn vriend, waardoor niet aannemelijk is dat er sprake is van voorkennis of vergelijkbare bijzondere vormen.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 3 december 2019