Erkenning Nederlandse levenstestamenten in België

De KNB maakt bekend dat België Nederlandse levenstestamenten gaat erkennen.

Een issue met een Nederlands levenstestament is dat het nog maar de vraag is of dat erkend wordt in het buitenland. Ook in België is dat nog niet het geval. Volgens de KNB komt daar echter per 1 januari 2021 een einde aan. België heeft op 30 september 2002 het Haagse Meerderjarigenbeschermingsverdrag 2000 geratificeerd en daarmee worden ook in Nederland ondertekende levenstestamenten erkend. Nederland heeft het verdrag overigens al in 2000 ondertekend, maar ook nog steeds niet geratificeerd.

Informatie

  • Internationaal, Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Donderdag 8 oktober 2020