Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

EU-regeling Rijbewijzen met code 95 ivm Corona

Nadat eerder nationale regelingen werden getroffen om rijbewijzen tijdelijk te verlengen is nu op Europees niveau een regeling getroffen voor verlopen met code 95 in het beroepsvervoer. De nieuwe regeling is ingegaan op 6 maart 2021 met terugwerkende kracht tot 1 september 2020.

Door de aanhoudende Lockdown kunnen beroepschauffeurs niet altijd voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake geldige rijbewijzen en certificaten. In het bijzonder treden problemen op voor beroepschauffeurs die een code 95 op hun rijbewijs moeten hebben. Deze code geldt bij rijbewijzen C, D en E voor beroepschauffeurs uit de EU of zij die binnen de EU rijden. De code geeft aan dat de chauffeur beschikt over de in een Europese Verordening vastgelegde vakbekwaamheid. Na een examen wordt de code op het rijbewijs gezet. De code blijft vijf jaar geldig. Voor de verlenging van de geldigheid is nascholing van minimaal 35 uur vereist.

De tijdelijke regeling

Op basis van de Europese Noodverordening geldt voor beroepschauffeurs met een rijbewijs met code 95 het volgende:

  • Als het rijbewijs met code 95 verliep in de periode tussen 1 februari en 1 juni 2020 is de code 95 is nog geldig tot 1 juli 2021
  • Als het rijbewijs met code 95 verliep in de periode vanaf 1 juni tot 1 september 2020 is de code 95 is nog 13 maanden na de verloopdatum geldig
  • Als het rijbewijs met code 95 verliep of verloopt in de periode vanaf 1 september 2020 tot 1 juli 2021 is de code 95 nog 10 maanden na de verloopdatum geldig

Beroepschauffeurs geboren voor 1 juli 1955 kregen in Nederland code 95 zonder nascholing. Dit bleek in strijd met de Europese regelgeving. Daarom is de wet aangepast en zijn deze beroepschauffeurs sinds 1 december 2020 verplicht nascholing gevolgd te hebben. Deze datum wordt niet verschoven.

De invoeringsdatum voor code 95 was 10 september 2016. Dit was er eerste datum waarop beroepschauffeur over de basisopleiding moesten beschikken. Daarna moet elke 5 jaar aan de nascholingsverplichting van 35 uur voldaan zijn. Dat betekent dat veel beroepschauffeurs voor 10 september 2021 de eerste nascholing afgerond moeten hebben. Dit geldt voor circa 150.000 beroepschauffeurs.

De Europese Verordening geeft de nationale overheid de mogelijkheid om van de nieuwe verordening af te wijken. Dit kan als voldoende gemotiveerd kan worden aangetoond dat de COVID 19 maatregelen tot gevolg hebben dat beroepschauffeurs onvoldoende gelegenheid hebben hun nascholing voor september van dit jaar afgerond te hebben. Het kabinet overweegt van deze gelegenheid gebruik te maken.

Verval coulanceregeling Verbond van Verzekeraars

Door de inwerkingtreding van de nieuwe regelingen vervalt de door verzekeraars getroffen coulanceregeling voor verlopen rijbewijzen die sinds 19 januari 2021 van kracht was.

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • EQF 5
  • Woensdag 31 maart 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships