Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Ex-kankerpatiënten beter verzekerbaar

In december 2019 kondigde de Minister van Financiën aan van plan te zijn iets te doen met de verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten. In juli 2020 stemde de Ministerraad in met een voorlopig voorstel om het eenvoudiger te maken voor ex-kankerpatiënten om zich te verzekeren. Op 17 november 2020 is een besluit gepubliceerd waarin dit is vastgelegd. Vanaf 1 januari 2021 mogen verzekeraars in bepaalde gevallen de ziekte uit het verleden niet meer meewegen bij het vaststellen van de premies.

Reden voor dit besluit

Bij het aangaan van een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering wordt nu nog gevraagd of iemand in het verleden kanker heeft gehad, ook als iemand langere tijd kankervrij is. Gevolg is dat ex-kankerpatiënten bij het afsluiten van overlijdensrisicoverzekeringen of uitvaartverzekeringen vaak nog jarenlang aan verzekeraars moeten blijven melden dat zij ooit kanker hebben gehad. Dit kan ertoe leiden dat zij niet als verzekerde worden geaccepteerd of alleen tegen een (aanzienlijk) hogere premie. Voor ex-kankerpatiënten kan dit vergaande consequenties hebben, omdat het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering vaak een voorwaarde is om een hypotheek of een bedrijfskrediet te kunnen krijgen. Het niet (of slechts tegen een aanzienlijk hogere premie) kunnen afsluiten van zo’n verzekering beperkt ex-kankerpatiënten dan ook in hun mogelijkheden om, na een ernstige ziekte te hebben overwonnen, hun leven weer op te pakken.

Inhoud van het besluit

In de Wet op de medische keuringen (Wmk) is bepaald dat geen vragen mogen worden gesteld en geen onderzoeken worden verricht die een onevenredige inbreuk betekenen op de persoonlijke levenssfeer van de keurling (= de kandidaat-verzekerde). De Minister heeft de bevoegdheid op basis van deze zelfde wet om daarover nadere regels te stellen. Dat is via dit besluit gebeurd.

Het besluit heeft betrekking op twee soorten levensverzekeringen:

 1. Tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen
  Hiervoor gelden twee aanvullende voorwaarden:
  1. De verzekering eindigt voordat de verzekerde 71 jaar oud is en
  2. Het verzekerde bedrag is niet hoger dan de vragengrens (sinds 2019:
   € 278.004). In 2022 wordt deze vragengrens aangepast. Dat gebeurt namelijk elke drie jaar
 2. Uitvaartverzekeringen
  Hiervoor geldt als aanvullende voorwaarde dat de verzekerde op het moment van afsluiten jonger is dan 61 jaar

Let wel: Het moet dus gaan om verzekeringen die alléén uitkeren bij overlijden. Een gemengde verzekering, die ook uitkeert bij in leven zijn op een bepaalde datum, valt expliciet niet onder de regeling.

Als aan de aanvullende voorwaarden wordt voldaan, geldt voor deze twee verzekeringen dat:

 • Een verzekeraar niet mag vragen of iemand kanker heeft gehad als hij al 10 jaar of langer onafgebroken geen detecteerbare kanker heeft (“volledige remissie”)
 • Als de keurling jonger dan 21 jaar was op het moment dat hij gediagnosticeerd werd met kanker, geldt een termijn van 5 jaar
 • Voor bepaalde typen kanker (en de stadia waarin die zijn gediagnosticeerd) geldt ook een kortere termijn. Op dit moment is een lijst gepubliceerd met 7 kankertypes waarvoor de kortere termijn geldt. Die kortere termijn varieert van 3 tot 9 jaar, afhankelijk van het kankertype en -stadium

Deze laatstgenoemde lijst is opgezet door het Verbond van Verzekeraars en De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De lijst (zie externe links) is gebaseerd op actuele data over de overlijdenskansen van ex-patiënten, onder andere uit de Nederlandse Kankerregistratie. Beide partijen monitoren of er in de toekomst, vanwege verdere medische vooruitgang en nieuw beschikbare data, mogelijkheden zijn voor uitbreiding van de lijst.

Wel rekening houden met andere aspecten

Verzekeraars behouden wel het recht om bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering andere aandoeningen of relevante aspecten, bijvoorbeeld levensstijl, mee te wegen en daarnaar ook te vragen. Ook naar bestaande klachten die bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van de kanker of de behandeling ertegen. Dergelijke factoren kunnen relevant zijn voor een goede inschatting van het te verzekeren overlijdensrisico en de vaststelling van een met het oog op dat risico passende premie.

Informatie

 • Vermogen
 • EQF 5
 • Woensdag 25 november 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships