Executoriale verkoop woning

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt over een vordering tot het staken van een executoriale verkoop van een woning na een beroep op het huurbeding door de hypotheekverstrekker.

Er loopt een hypothecaire geldlening. In de hypotheekakte is een huurbeding opgenomen waaruit volgt dat het niet is toegestaan om het appartement te verhuren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de hypotheekverstrekker.

Medio 2010 bericht de hypotheekverstrekker dat ze geconstateerd heeft dat de woning is verhuurd en wijst erop dat hier toestemming voor nodig was. Ook geven ze met een voorbehoud van rechten aan vooralsnog geen actie te ondernemen zolang de verdere verplichtingen wel worden nagekomen.

Na een nieuwe verhuur in 2018 bericht de hypotheekverstrekker dat de verhuur direct beëindigd moet worden. Volgens de hypotheekverstrekker is sprake van een interne beleidswijziging mede door strengere regelgeving van de toezichthouder. De hypotheekgever doet het voorstel om extra maandelijks af te lossen maar daar gaat de hypotheekverstrekker niet mee akkoord.

De geldverstrekker laat het pand taxeren met het oog op een veiling en wil de taxatiekosten doorrekenen. De taxatiekosten worden verwerkt als betalingsachterstand. De geldverstrekker eist de geldlening op en wil de veiling van het pand in gang zetten. De hypotheekgever spant hiertegen een kort geding aan.

De rechtbank oordeelt dat de hypotheekgever erop mocht vertrouwen gelet op de berichten uit 2010 dat er geen executie zou plaats vinden zolang aan de financiële verplichtingen voldaan werden. Niet voldoende staat vast dat en hoe er in 2018 bij de nieuwe verhuur is gewaarschuwd dat een executieveiling zou volgen. Het voorbehoud van recht dat gemaakt was in 2010, kon alleen maar zien op het recht van parate executie en daarvan is nu juist aangegeven door de geldverstrekker dat ze dat niet zouden gaan doen. De taxatiekosten kunnen niet als achterstand worden gezien. Wel mag de geldverstrekker geregeld in het BKR controles doen nu de hypotheekgever niet altijd even transparant en eerlijk is geweest.

Informatie

  • Hypothecair Krediet
  • Woensdag 23 september 2020