Extra geld voor aanpak werklozen als gevolg van kredietcrisis.

Minister Donner van SZW heeft extra geld ter beschikking gesteld om werklozen snel aan werk te helpen. Het UWV Werkbedrijf krijgt € 13 miljoen extra geld te besteden. Hierdoor neemt het aantal banen toe met 250. Het extra geld wordt beschikbaar gesteld omdat de werkloosheid als gevolg van de kredietcrisis de komende tijd naar verwachting zal oplopen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015