Extra stimulans om oudere nabestaanden in dienst te nemen

Werkgevers die vanaf 1 januari 2010 een oudere werknemer in dienst nemen die eerder een uitkering kreeg op grond van de Algemene Nabestaandenwet (ANW), hoeven minder premies te betalen. De premiekorting bedraagt 6.500 euro per jaar. De premiekorting geldt voor nabestaanden van 50 jaar en ouder die twee jaar niet hebben gewerkt en een uitkering ontvingen in het kader van de ANW. De korting voor werkgevers duurt maximaal drie jaar.
Deze maatregel is een uitbreiding van eerdere stimuleringsmaatregelen voor oudere werknemers. Sinds 1 januari 2009 ontvangen werkgevers al een premiekorting als zij werknemers in dienst nemen van 50 jaar of ouder die eerder een uitkering kregen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of Wajong. De Belastingdienst verrekent de premiekorting met de door werkgevers verschuldigde werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidspremies

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015