Extra toeslag AOW en ANW in 2009

Naast de gebruikelijke indexering van de AOW- en ANW-uitkeringen krijgen AOW- en ANW-gerechtigden in 2009 een extra toeslag. Voor AOW-gerechtigden bedraagt deze toeslag € 256,-- per jaar en voor ANW-gerechtigden € 20,-- per jaar.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015