FD Optiek: DGA en pensioen

DGA’s mogen in 2014 dividend uitkeren tegen ‘maar’ 22% belastingheffing. Toch kopten diverse media, ook het FD, ‘DGA’s betalen 72%’. Ja, als ze niet oppassen en dividend uitkeren zonder daarbij rekenschap te geven van de commerciële waarde van de pensioenverplichting. Maar, dat doen DGA’s en zeker hun adviseurs natuurlijk wel. Daarbij wachten ze op de beloofde aanpassingen van Staatssecretaris Weekers. Deze zouden eerst voor oktober komen, maar dat schijnt nu ‘geruisloos’ voor 1 januari 2014 te zijn. Wat dat betreft precies op tijd. Hoe die verfijningen eruit komen te zien weet nog niemand. Wel mag duidelijk zijn dat niet veel effect zal sorteren, nu het schier onmogelijk zal zijn om een oplossing te creëren voor het grote verschil tussen de fiscale en de commerciële waarde van het pensioen in eigen beheer. Immers, de waarde van het pensioen ‘in het economisch verkeer’ is de waarde, daar kun je fiscaal wel iets anders van willen maken, maar derden – schuldeisers, bancaire financiers en vooral ok de ex-partner – zullen daar geen boodschap aan hebben. Van veel groter belang is de ‘strafheffing’ van 16% over het inkomen, dat vele DGA’s (tienduizenden) moeten hebben als gevolg van verplichte gebruikelijk loon, dat overigens per 2014 óók nog eens aangescherpt gaat worden, als ze meer dan € 150.000 verdienen. De directe loonbelastingdruk bedraagt dan maar liefst 66%, ofwel bijna tweederde van het inkomen. Omdat dat inkomen genoten móet worden en de loonbelasting dus direct móet worden afgedragen blijft er echt geen ruimte over om dividend uit te keren. Maar goed, Brussel is ‘op papier’ weer tevreden voor een jaar. Toch een advies, schaf die 16% af, zorg dat DGA’s hun pensioen waarderen, zowel fiscaal als commercieel gelijk, en verlaag het tarief van 22% naar (ruim) onder de 10%. Dán gaan DGA’s (pas) uitgeven!

Mr. Theo Gommer MPLA, Akkermans & Partners, vz NOPD.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015