FD Selections: Ideeën jongeren: Hoe kun je tegen zijn?

De jongeren van de VVD, D’66 en de PvdA hebben in navolging van het PensioenLab hun ideeën gepresenteerd over het nieuwe pensioenstelsel.

De kern zit in twee zaken. Allereerst een pensioenplicht, ook voor ZZP-ers. En ten tweede de keuzevrijheid om te sparen waar je wilt.

Mijn eerste reactie is dan: hoe kun je hier tegen zijn? Een spaarplicht voor iedereen lijkt mij heel goed én vooral verstandig. En tegen keuzevrijheid voor degenen die dat willen – de rest volgt gewoon de default/life cycle – kun je immers niet zijn in een democratie. Ook de meerderheid mag dan de minderheid niet het zwijgen opleggen!

De tegenargumenten die nu gehoord worden, zijn weinig steekhoudend. Eigenlijk wordt gezegd: het is toch goed nu, en we hoeven maar weinig aan de marktordening te veranderen.

Het proefschrift waar Jolanda van der Poel onlangs aan de VU op promoveerde, is daarbij dan overigens minder relevant. Zij concludeerde immers dat er veel voor te zeggen valt om de huidige (uitvoerings)verplichtstelling te handhaven, onder betere communicatie uiteraard. En dat het vanuit Europees perspectief houdbaarder is dan wellicht verwacht zou worden, ook als de solidariteit afneemt.

Ook al is dat zo, dat laat onverlet dat – en dat blijkt – jongeren wél willen kiezen, wat de consequenties (lager pensioen, meer risico, of lees eigenlijk meer eigen verantwoordelijkheid) ook zijn. Dat is hun goed recht lijkt mij.

Dé oplossing is dan inderdaad pensioenplicht, juist ook voor ZZP-ers. Maar dan moeten er of garanties worden gegeven en/of keuzes daarvoor (of niet) of keuzevrijheid. Dát jongeren willen kiezen, dat zijn ze immers gewend en zo zijn ze opgevoed, is logisch. Bij een pensioenplicht hoeft er dan geen (uitvoerings)verplichtstelling meer te zijn, die is dan gewoon overbodig.

Overigens mis ik nog wel een aantal essentiële zaken in de plannen. Bijvoorbeeld  de mogelijkheid van een deel als lumpsum, zowel in de opbouwfase – ideaal voor ZZP-ers – als zeker op de pensioendatum. Daarnaast ben en blijf ik voorstander van meer mogelijkheden – zelfs verplichte – voor waardeoverdracht. Ook voor ZZP-ers dan naar een ‘(bancaire) lijfrente’. En natuurlijk moet de wet Pensioenverevening bij Scheiding eens goed op de schop en moet daarbij conversie, gevolgd door verplichte waardeoverdracht naar de ‘eigen’ pensioenregeling – die iedereen dan heeft - leading worden.

Als we dit doorvoeren hoeven we alleen nog maar te normeren, beter te communiceren en een goed overgangsregime te maken!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015