Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Financieel CV voor werkzoekenden

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op dinsdag 26 maart op een banenmarkt in Gouda het financieel CV gelanceerd. Werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hiermee aan werkgevers in één overzicht duidelijk maken welke financiële ondersteuning zij krijgen als ze hem of haar in dienst nemen.

De meeste werkzoekenden weten, getuige de historisch lage werkloosheidscijfers, inmiddels de weg terug naar de arbeidsmarkt te vinden. Maar voor sommige groepen, zoals Wajongers, oudere werkloze werknemers en gedeeltelijke arbeidsgeschikten, is het verkrijgen van een nieuwe baan een stuk lastiger.

In de afgelopen jaren heeft het ministerie van Sociale Zaken verschillende regelingen geïntroduceerd die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, zoals:

  • LKV (loonkostenvoordeel)
  • No-riskpolis
  • LIV (lage inkomensvoordeel)
  • Jobcoaching
  • Loonkostensubsidie
  • Proefplaatsing

Echter, niet alle werkgevers zijn op de hoogte van de regelingen waar zij gebruik van zouden kunnen maken, als zij een werkzoekende een kans bieden. Ook de werkzoekende zelf weet vaak niet precies waar hij aanspraak op kan laten maken. Met de geïntroduceerde regelhulp komt de minister tegemoet aan verzoeken uit de Tweede Kamer om een voorziening te treffen waarmee geïndividualiseerde overzichten kunnen worden gemaakt.

 

Met de nu geïntroduceerde tool kan de werkzoekende, d.m.v. slechts een 5-tal gegevens, naar eigen inzicht, een overzicht aanmaken (zie voorbeeld in de bijlage). Bij zijn sollicitatie kan de werkzoekende dit naar de beoogde werkgever mailen of meenemen naar een gesprek. Hierdoor is hij in staat zich zo aantrekkelijk mogelijk, ook in financiële zin, bij de potentiële werkgever aan te bieden.

Informatie

  • Inkomen
  • Woensdag 3 april 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships