Financiën geen voorstander van ontklemming oudedagsvoorzieningen ondernemers

Tijdens de Algemene financiële beschouwingen van 17 oktober 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer toegezegd om in een brief aandacht te besteden aan de vraag of – in het kader van de fiscale ontklemming van vermogen – aan ondernemers in de IB-sfeer de keuze kan worden geboden om de FOR en de stakingslijfrente tegen een aantrekkelijk tarief op te nemen.

In zijn brief van 6 december 2013 is de staatssecretaris hierop ingegaan (EK 33.752, nr. E).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015